Нашата философия

За Нас

Ние в „Делчев Консултинг“ ЕООД следваме простата философия, че независимо от индустрията, в която работи, човек трябва да се стреми да играе дългосрочни игри с дългосрочно мислещи хора.

На базата на дългогодишния си професионален опит достигнахме до заключението, че всички възвръщаемости в живота идват от натрупващи се „лихви“ от многобройни обрати в дългосрочните игри, в които участваме. Причината? Ние, хората, постъпваме почтено и коректно един спрямо друг, когато знаем, че отсрещната страна ще е наблизо на следващия етап oт играта. По този начин търканията между нас намаляват, което пък ни позволява да работим по-ефективно и да постигаме повече. Заедно.

Принципът, според който дългосрочно мислещите играчи помагат на всички играчи да станат по-богати във времето, е приложим далеч отвъд света на парите. Когато се намираме в дългосрочни професионални отношения с други хора, ние сме по-склонни да инвестираме време и усилия за тяхното добруване, без значение дали те са наши клиенти, колеги, партньори или служители на дадена компания.

Вярваме и можем да докажем, че придържането към тази философия в ежедневните управленски дейности, в оптимизирането на бизнес процесите и в изграждането на професионални умения неминуемо води до устойчиво развитие и успех за Вашия бизнес!

кой ни се довери

Нашите клиенти