• Индивидуални менторинг сесии

• Управленски методологии и подходи

• Case study анализи

• Разрешаване на реални проблеми в ежедневните дейности

• Стратегическо планиране