• Презентационни и комуникационни умения

• Лидерство

• Управление на времето

• Управление на конфликти

• Взимане на решения

• Подобряване на процеси