• Индивидуални менторинг сесии

• Управленски методологии и подходи

• Case-study анализ и решения

• Стратегическо планиране

• Обучения по меки умения (презентационни и комуникационни умения, управление на времето, управление на конфликтите, подобряване на процеси, вземане на решения и т.н.)